Privacy verklaring

"Welke persoonsgegevens worden verzameld, met welk doel en wat is daarvoor de rechtsgrond."

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
CAREribbean kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CAREribbean en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CAREribbean verstrekt. CAREribbean kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM CAREribbean GEGEVENS NODIG HEEFT
CAREribbean verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan CAREribbean uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de diensten die CAREribbean verleent.

HOE LANG CAREribbean GEGEVENS BEWAART
CAREribbean bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer, dan volgens de wet is toegestaan bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
CAREribbean verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van CAREribbean worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
CAREribbean gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@careribbean.nl.
CAREribbean zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
CAREribbean neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CAREribbean maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door CAREribbean verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@careribbean.nl. www.careribbean.nl is een website van CAREribbean. CAREribbean is als volgt te bereiken:
Postadres: Slotlaan 20, 3523HC, te Utrecht
Vestigingsadres: Slotlaan 20, 3523HC, te Utrecht
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:76989593
Telefoon: +31614657380
E-mailadres:info@careribbean.nl